Projekt edukacyjny „Europa pełna radości”

Projekt edukacyjny „Europa pełna radości” rozpoczął się 27 IV 2022 roku i trwał dwa tygodnie. Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich klas I-VIII oraz oddziału przedszkolnego. Zawierał on wiele rozmaitych zadań, które zostały przydzielone poszczególnym klasom.

Główny cel, jaki przyświecał całemu projektowi, to promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które powinniśmy rozwijać oraz propagować uczenie się języków obcych przez całe życie. Rolą podjętych działań w ramach obchodów było także uświadomienie korzyści płynących z uczenia się i znajomości języków obcych oraz podkreślenie ich roli we współczesnym świecie.

Zadaniem klas IV- VIII było przygotowanie prezentacji multimedialnej, która zawierała najważniejsze informacje wylosowanego kraju europejskiego. Uczniowie klas I- III oraz oddział przedszkolny wykonali prace plastyczne oraz kolorowali flagi państw UE. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie wykonali albumy pozostałych krajów, a chętni uczniowie zaprojektowali flagę „Europa pełna radości”. Efekty pracy uczniów mogliśmy podziwiać na korytarzach szkoły.

Ponadto uczniowie klas IV- VIII wzięli udział w quizach wiedzy o krajach unijnych. Ich zadaniem było m. in. dopasowanie nazw państw do miejsc na mapie czy też przyporządkowanie członków UE do ich stolicy. Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat swojej ojczyzny i poznać sławne miejsca i architekturę poszczególnych krajów unijnych.

Finał obchodów Dnia Europy zakończył się apelem na sali gimnastycznej, który rozpoczął się od przemowy na temat historii powstania UE, wygłoszonej przez uczennicę klasy VIII A. W tym dniu uczniowie mieli za zadanie ubrać się w barwy flagi kraju, który wylosowali. W dalszej części spotkania uczniowie przystąpili do przedstawienia prezentacji multimedialnych.

Podczas przedsięwzięcia całe społeczeństwo szkolne mogło podziwiać występy taneczne oraz piosenki w języku angielskim zaprezentowane przez uczniów klas I- III oraz oddział przedszkolny. Niewątpliwie ubarwiły one galę nie tylko najmłodszym uczestnikom uroczystości, ale również tym starszym.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej uczniowie zapoznali się z symbolami narodowymi, symboliką hymnu i flagi, kulturą, charakterystycznymi potrawami, przekąskami i tradycją wybranych krajów Unii Europejskiej. Ponadto poznali również korzyści wynikające z wejścia do Unii Europejskiej.

Cały program projektu cieszył się zainteresowaniem, wywołał sporo emocji wśród uczniów, a przydzielone zdania zostały wykonane. Z pewnością był świetną i atrakcyjną formą relaksu
z elementami zabawy i nauki.

Opracowała: Joanna Chechłowska

Skip to content