Rekrutacja 2024/2025

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 - Grupa OPA

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 - Grupa OPB

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego

Zarządzenie Wójta Gminy Kalinowo z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Skip to content