Szkoła w Pisanicy na międzynarodowej ścieżce kształcenia

W dniu 01.03.2023 r rusza rekrutacja do projektu „Szkoła w Pisanicy na międzynarodowej ścieżce kształcenia” finansowanego z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu POWER. W linkach poniżej znajduje się regulamin rekrutacji i karta zgłoszeniowa. Procedura rekrutacji będzie przeprowadzona zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie. Kartę zgłoszeniową można też pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełnione formularze rekrutacyjne należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2023 r. do godz. 15.00.

Regulamin rekrutacji projektu "Szkoła w Pisanicy na międzynarodowej ścieżce kształcenia"

Karta zgłoszeniowa ucznia

Skip to content