Stołówka

Jadłospis stołówki w dniach 1 - 23 czerwca 2022 r.

Informacja o dziennym koszcie posiłku dla uczniów i nauczycieli w maju 2022 roku

Godziny wydawania posiłków na stołówce w roku szkolnym 2021/2022

Karta zgłoszenia ucznia na posiłki wydawane w stołówce w roku szkolnym 2021 / 2022

Uzgodnienie pomiędzy Wójtem Gminy Kalinowo a Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłek w roku szkolnym 2020 / 2021

Regulamin stołówki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa

Regulamin stołówki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

Skip to content