Międzynarodowy Dzień Ziemi w roku szkolnym 2021/2022

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami aktywnie obchodzili Międzynarodowy Dzień Ziemi.

W tym roku społeczeństwo szkolne przyłączyło się do udziału w akcji „Sprzątamy dla Polski”, która odbyła się w całym kraju w piątek – 22 kwietnia br. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dla Polski”, a patronat nad akcją objęli m. in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

Celem akcji była nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Zaangażowani uczniowie sprzątali wyznaczone tereny tj. park, cmentarz i jego okolice, teren wokół bloków mieszkalnych oraz drogę w kierunku cegielni.

Klasy IV-VIII uczciły Dzień Ziemi również na lekcjach biologii i przyrody. Uczestniczyli w warsztatach, na których poznali upcycling jako formę przetwarzania odpadów, w wyniku którego zyskują one wyższą wartość. Klasy IV i V wykonały doniczki z kartonowych opakowań po mleku, w których uczniowie wysiali nasiona roślin przyjaznych owadom zapylającym. Uzyskanymi roślinami zostanie ozdobiony teren szkoły. Klasy VI-VIII wykonały torby na zakupy przetwarzając niepotrzebne koszulki. Poza rozbudzeniem świadomości ekologicznej uczniowie doskonalili umiejętność pracy w grupie.

Udział w akcji „Sprzątanie świata” miał również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

Czynny udział w przedsięwzięciu wpłynął pozytywnie na poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone zadanie, a także na poprawę postaw uczniowskich m. in. proekologicznych, prospołecznych. doskonalenie umiejętności pracy w grupie,

Opracowała:. Joanna Chechłowska

Skip to content