„Prawa człowieka blisko nas”

15 listopada 2021r. uczniowie starszych klas naszej szkoły wzięli udział w niecodziennych warsztatach „Prawa człowieka blisko nas”, prowadzonych przez p. Macieja Sopyłę – trenera edukacji medialnej i cyfrowej, komunikacji i praw człowieka. Organizatorem tego programu jest Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

W trakcie zajęć:

  • zapoznali się z definicją praw człowieka i wartościami, jakie za nimi stoją;
  • poznali historię konkretnych osób, które bronią praw człowieka – wybranych laureatów Nagrody im. Sacharowa, uwzględniając rolę Parlamentu Europejskiego w promowaniu i ochronie praw i wolności człowieka;
  • dokonali refleksji nad tym, dlaczego ważne jest stawanie w obronie ludzi, których prawa są łamane;
  • poznali sposoby, za pomocą których każdy z nas może przyczynić się do obrony praw człowieka;
  • zwiększyli świadomość praw człowieka;
  • dowiedzieli się, co to znaczy, że prawa są indywidualne, uniwersalne, niezbywalne;
  • oceniali zgodność z zapisami konstytucyjnymi zachowania osób w przedstawionych historiach,
  • przedstawiali stanowiska z różnych punktów widzenia;
  • bardzo chętnie rozmawiali również o konkretnych życiowych sytuacjach i szukali zapisów konstytucyjnych, aby uzgodnić, jak należy się zachować, aby prawa człowieka nie zostały złamane.

Na koniec wszyscy uczestnicy przyznali, że świadomość praw człowieka jest niezwykle istotna w życiu każdego z nas, dlatego też zostanie zorganizowane spotkanie z wybranym gościem z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Opracowała: Bogumiła Kraśko, koordynatorka programu „Prawa człowieka blisko nas”

Skip to content