„Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
realizowany przez p. Violettę Gryżewską w klasie III w ramach innowacji pedagogicznej.

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

Założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz zgłębianie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez bohaterów. Projekt ma na celu rozbudzanie u uczniów doskonalenia czytania ze zrozumieniem, aktywnego słuchania, rozwijania aktywności czytelniczej oraz integracja zespołu klasowego.

Opracowała: Violetta Gryżewska, wychowawca klasy III

Skip to content