„Zdrowy styl życia” – projekt edukacyjno profilaktyczny

W dniach 07-11.03.2022r. w Szkole Podstawowej w Pisanicy realizowany był projekt edukacyjno-profilaktyczny „Zdrowy styl życia”. Projekt był skierowany do uczniów szkoły oraz ich rodziców, realizowany przez nauczycieli oraz Samorząd Uczniowski. Głównym celem podjętych działań było promowanie wśród społeczności szkolnej zdrowego stylu życia poprzez: wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych, podniesienie świadomości na temat aktywności fizycznej w życiu codziennym, kultury spożywania posiłków oraz znaczenia aktywnych form wypoczynku.

W czasie trwania projektu przeprowadzono szereg działań interdyscyplinarnych, które umożliwiły osiągnięcie założonych celów. Uczniowie aktywie uczestniczyli w projekcie, mogli wykazać się swoją wiedzą oraz talentami. Efekty podjętych działań obserwowaliśmy na korytarzu szkolnym gdzie wystawiono uczniowskie prace.

Przygotowała: Monika Cybula

Skip to content