Zaproszenie do udziału w II edycji Bieg Wilczym Tropem

Regulamin Biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2024 r.

Cel imprezy:

 • popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • przekazywanie treści historycznej oraz popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy

Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w dniu 1 marca 2024 roku (piątek), o godz. 10.30 na dystansie 1963 m po wyznaczonej trasie szutrowej.
 • Start i meta biegu będzie umiejscowiona w parku w Pisanicy.

Harmonogram:
10:00 – przywitanie uczestników biegu oraz omówienie regulaminu,
10:15 – prelekcja na temat Żołnierzy Wyklętych,
10:45 – przygotowanie do startu,
11:00 – start,
11:30 – dekoracja,
12:00 – poczęstunek.

Uczestnictwo:

 1. W biegu mogą wziąć udział wszystkie osoby, bez względu na wiek.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dobry stan zdrowia.
 3. Do udziału w biegu dopuszcza się osoby niepełnoletnie pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki podczas imprezy przez nauczycieli/rodziców/prawnych opiekunów.

Nagrody:

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe naklejki.
 • Za 3 pierwsze miejsca w kategorii OPEN, kategorii wiekowej z podziałem na chłopcy, dziewczęta uczniowie otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy oraz puchary.

Klasyfikacja OPEN
Klasyfikacja I-III z podziałem na chłopcy, dziewczęta – 3 pierwsze miejsca
Klasyfikacja IV-VI z podziałem na chłopcy, dziewczęta – 3 pierwsze miejsca
Klasyfikacja VII-VIII z podziałem na chłopcy, dziewczęta – 3 pierwsze miejsca

Postanowienia końcowe:

 1. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 2. W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje sędzia główny zawodów.
 3. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, proszę więc o dostosowanie ubioru do aktualnych warunków pogodowych w dniu biegu.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
 5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń
  w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych.
 6. Po biegu będzie zapewniony ciepły posiłek (kuchnia polowa), ciepła herbata oraz woda.
Skip to content