Zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Zawiadamia się, że od dnia 01 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kalinowie rozpoczną się zapisy do oddziału przedszkolnego (oddział będzie czynny w godzinach 6:30 – 16:30 dla dzieci w wieku 3 – 6 lat), który od dnia 01 września 2021 r. będzie funkcjonował przy Szkole Podstawowej w Kalinowie.

Wstępną deklarację uczestnictwa dziecka w oddziale przedszkolnym należy złożyć telefonicznie do Pani Lucyny Zawadzkiej – Andruszkiewicz pod nr. telefonu (87) 629 85 09.

Poniżej znajdą również Państwo dokumenty niezbędne przy rekrutacji dziecka:

  • Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
  • Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I Szkoły Podstawowej
  • Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach państwowych w roku szkolnym 2021/2022
  • Regulamin rekrutacji uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych
  • Termin zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022
  • Zarządzenie Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na ro szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo.

Informacja Dyrektora szkoły ws. rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego (zał. nr 1)

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I Szkoły Podstawowej (zał. nr 2)

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach państwowych w roku szkolnym 2021/2022 (zał. nr 3)

Regulamin rekrutacji uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych (zał. nr 4)

Termin zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Skip to content