Wyniki szkolnego konkursu z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”

25 marca 2022 roku odbył się w naszej szkole konkurs języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klasy V. Głównym celem konkursu była popularyzacja i rozwijanie kompetencji językowych, a także rozwijanie zainteresowań i inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej.

Zakres wiedzy i umiejętności obejmował wiadomości gramatyczno-leksykalne (podstawowe struktury gramatyczne oraz zasób słownictwa zgodny z podstawą programową) na podstawie
podręcznika Wir smart 1, 2 Klett Polska 2018. Liczba uczestników była nieograniczona. Pytania konkursowe przygotowała, przeprowadziła oraz oceniła pani Joanna Chechłowska.
Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  1. miejsce – Lena Borkowska
  2. miejsce – Gabriela Borkowska
  3. miejsce – Magdalena Grajewczyk
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Przygotowała: Joanna Chechłowska
 
Skip to content