Wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Dnia 20.10.2021r. uczniowie klas VI – VII oraz dwóch uczniów z klasy VIII uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Spotkanie było poświęcone ochronie środowiska, a jego głównym celem było kształtowanie postaw proekologicznych uczniów. Podjęte działania miały pozytywny wpływ na edukację ekologiczną uczniów w zakresie wyrabiania prawidłowych postaw wobec przyrody ożywionej i nieożywionej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, uświadomienie znaczenia i szkodliwości niektórych działań ludzkich.

W ramach zajęć uczniowie poznali skład powietrza oraz źródła jego zanieczyszczeń, które zostały szczegółowo omówione. Mieli również możliwość zwiedzania placówki w tym parku energii odnawialnej i uczestnictwa w quizie, który wymagał znalezienia odpowiedzi na różne pytania na terenie całego Centrum Edukacji Ekologicznej. W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. „ Zanieczyszczenia atmosfery”.

Udział w zajęciach z całą pewnością pogłębił świadomość uczestników na temat szkodliwego wpływu działalności człowieka na powietrze oraz ukazał sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza. Uczniowie poznali korzyści płynące z ekologii i troski o ochronę powietrza oraz skutki zanieczyszczenia atmosfery, a odgrywane scenki pantomimiczne przez samych uczniów były świetną zabawą utrwalającą zdobytą wiedzę.

Poza celem edukacyjnym przyświecał nam też inny cel, a mianowicie integracja zespołu klasowego i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. Ważnym aspektem było kształtowanie pozytywnego stosunku do innych osób i nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Na koniec spotkania uczniowie razem z opiekunami mogli zrelaksować się przy wspólnym ognisku piekąc kiełbaski. Po zakończonym ognisku udaliśmy się do autobusu i szczęśliwie wróciliśmy do szkoły.

Był to pozytywny wyjazd, który bezspornie zbliżył całą grupę, a wspólne ognisko było świetną okazją do luźnych rozmów uczniów z nauczycielami poza murami szkolnymi.

Opracowała: Joanna Chechłowska, nauczycielka współorganizująca i języka niemieckiego

Skip to content