Tydzień życzliwości w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie wszystkich klas w dniach 14-18 czerwca 2021 roku brali udział w przewidzianych na cały tydzień działaniach. Głównym celem zorganizowanej akcji było uświadomienie czym jest życzliwość oraz jaki jest jej wpływ na jakość życia. Uczniom zostały przekazane informacje dotyczące właściwego zachowywania się w różnych sytuacjach i miejscach. Byli zachęcani do okazywania życzliwości na co dzień.

Pan Michał Jurek przeprowadził rozmowę z uczniami na temat życzliwości, konieczności okazywania szacunku i korzyści, jakie wpływają z otwartej i miłej postawy wobec innych ludzi. Na korytarzu szkolnym umieszczona została skrzynka życzliwości, do której uczniowie wrzucali kartki z miłymi słowami do rówieśników. Na tablicy wywieszone zostały cytaty o życzliwości, także w języku angielskim, za które była odpowiedzialna Pani Anna Moczydłowska wraz z uczniami.

Uczniowie klas I-III stworzyli plakaty pt. „Jestem życzliwy”. Klasy IV-VIII zaprojektowali motyle życzliwości, na których pisali życzliwe zwroty, miłe słowa, które chcieliby na co dzień słyszeć.
Cała szkoła ozdobiona została życzliwymi wyrażeniami. Na schodach zostały umieszczone zwroty: „Pomogę Ci!”, „Lubię Cię!”, „Baw się dobrze!”, „Życzliwi żyją dłużej!”.

Skip to content