Spotkanie z Policją

Dnia 12.06.24 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla uczniów klas IV-VIII z funkcjonariuszką Policji. Celem spotkania było przypomnienie uczniom o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku.

Podczas rozmowy zostały poruszone ważne tematy, m.in. zjawisko cyberprzemocy. Funkcjonariuszka wyjaśniła uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również czego nie powinni robić, korzystając z Internetu. Istotnym tematem była również odpowiedzialność prawna nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Spotkanie pozwoliło podnieść świadomość uczniów na temat zagrożeń oraz odpowiednich działań zapewniających bezpieczne wakacje.

Opracowała: Weronika Kopiczko

Skip to content