Projekt (Nie)zwykła matematyka – edycja II w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „(Nie)zwykła matematyka” – edycja II. Program zajęć będzie realizowany w klasach IV – VIII. Podstawą prowadzenia zajęć będą materiały samodzielnie przygotowywane przez nauczyciela lub zaczerpnięte z grupy projektowej nauczycieli. Treści programu zajęć dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, a ich poszerzanie i stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień, postaw twórczych, logicznego myślenia. Ponadto ma on głównie na celu pokazanie uczniom jakim wspaniałym i wszechobecnym przedmiotem jest matematyka. Uczniowie wielokrotnie pytają na lekcjach „A po co mi to?” a to przedsięwzięcie ma im pokazać, że matematyka przydaje się w zwyczajnym życiu, otacza nas, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy i jest bardzo przydatna.

Uczniowie biorący udział w innowacji „(Nie)zwykła matematyka” będą wykonywali różnorodne zadania matematyczne. Efekty zadań będą prezentowane na stronie szkoły oraz na grupie projektowej nauczycieli. Uczniowie będą pracować indywidualnie oraz w grupach, co pogłębi w nich umiejętności planowania, odpowiedzialności za wykonywane zadanie.

Opracował: Tomasz Budziński

Skip to content