Otwarcie boiska i placu zabaw przy naszej szkole

Dzień 22 września 2020 roku na długo zapisze się na kartach historii naszej Szkoły oraz w pamięci całej społeczności szkolnej. Tego dnia nastąpiła długo oczekiwana uroczysta inauguracja otwarcia boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw. Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez szkolny poczet sztandarowy. Następnie wszyscy zgromadzeni na placu odśpiewali hymn państwowy. W uroczystości oficjalnego otwarcia boiska wzięli udział zaproszeni goście: Senator RP p. Małgorzata Kopiczko, w imieniu posła na Sejm Wojciecha Kossakowskiego p. Justyna Kosińska, Wójt Gminy Kalinowo p. Andrzej Bezdziecki, p.o Dyrektora Delegatury Ełk Kuratorium w Olsztynie p. Teresa Buczyńska, Dyrektorzy szkół Gminy Kalinowo, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie – p. Jacek Bednarowicz,Proboszcz Parafii w Pisanicy – Ks. Mirosław Mścichowski, radni Gminy Kalinowo z przewodniczącym na czele p. Mirosławem Głębockim, sołtys Pisanicy, członkowie Rady Rodziców oraz nauczyciele i uczniowie. Wszystkich zebranych powitał Dyrektor szkoły p. Lech Przekop. W swoim krótkim przemówieniu wyraził radość i satysfakcję z faktu, że uczniowie i mieszkańcy Pisanicy będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Ponadto w serdecznych słowach podziękował za powstanie boiska gospodarzowi naszej gminy – p. Andrzejowi Bezdzieckiemu -przede wszystkim za wspieranie budowy i lobbowanie za tym projektem u decydentów, p. Wojciechowi Kossakowskiemu za zaangażowanie się w pozyskanie środków z dostępnych funduszy na zrealizowanie projektu budowy. Słowa podziękowania skierował także do byłej p. Dyrektor Barbary Wnuk za wniesienie pomysłu i mówienie na forum władz gminnych o potrzebie budowy zaplecza sportowego w szkole. Na koniec wystąpienia podziękował wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do powstania i budowy tych nowoczesnych obiektów rekreacyjnych. Chwilę później Ks. Mirosław Mścichowski, proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy poświęcili boisko. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, gratulując szkole otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności. Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście: Senator RP p. Małgorzata Kopiczko, w imieniu posła na Sejm Wojciecha Kossakowskiego p. Justyna Kosińska, Wójt Gminy Kalinowo p. Andrzej Bezdziecki, p.o Dyrektora Delegatury Ełk Kuratorium w Olsztynie p. Teresa Buczyńska,. Dyrektor szkoły p. Lech Przekop. W następnej kolejności uczniowie w podzięce zaprezentowali pokaz sportowo- taneczny (przygotowany pod kierunkiem nauczycielki p. Martyny Haponik) i gry w tenisa (przygotowany pod kierunkiem trenera p. Zbigniewa Bobryka).Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim za udział w uroczystości, zapraszając do dokonywania wpisów w Księdze Pamiątkowej. Po zakończeniu oficjalnej części uczniowie wzięli udział w grach i zabawach zręcznościowych pod kierunkiem kowbojów-animatorów. Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze, która temu towarzyszyła– okrzyki i promieniste uśmiechy, goszczące na buziach, cieszyły oczy nauczycieli i zgromadzonych uczestników. Prawdziwą atrakcją dla dzieci okazała się wata cukrowa. Cieszymy się z nowego boiska i mamy nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu uczniów i mieszkańców naszej wsi.

Bożena Aleksa – nauczyciel SP w Pisanicy

Skip to content